Loading..

Product was successfully added to your shopping cart.

Valge Klaari* privaatsuspõhimõtted

Valge Klaar võtab endale kohustuseks kaitsta klientide privaatsust. Seetõttu oleme loonud privaatsuspoliitika põhimõtted, milles käsitleme kliendiandmete kogumist, kasutamist, edastamist, avaldamist ja talletamist. Oleme hoolsad, et meie tegemised oleks kooskõlas Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega. Järgnevates lõikudes tutvustame lähemalt meie privaatsuspoliitikat.

Sinu andmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmed on Sinu kui füüsilise isikuga otseselt või kaudselt seostatavad andmed, mida Valge Klaar kogub ja töötleb isikuga seotud lepingu täitmiseks, ühenduse saamiseks või seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks. Isikuandmed, mida Valge Klaar kogub, võivad sisaldada: nime, isikukoodi, aadressi, telefoninumbrit, postiindeksit, e-posti aadressi.

Isikuandmeid võime koguda järgneval viisil:

  • Hooldustöö registreerimisel meie esindus(t)es või veebikeskkonnas.
  • Tehnilise päringu saatmisel meie e-posti aadressile.
  • Kontaktandmete sisestamisel meie veebisaidile.
  • Veebisaidi kasutamisel küpsiste (cookies) kaudu.
  • Ostu, tellimuse või hinnapäringu teostamisel meie poes, e-poes või läbi eposti.

Isikustamata andmete kogumine ja kasutamine

Võime koguda ka isikustamata andmeid, need on andmed, mida ei saa siduda ühe kindla isikuga. Selleks võivad olla andmed tegevuse või aktiivsuse kohta meie veebisaidil, mida kogutakse statistika ja klientidele parema teenuse pakkumise eesmärgil. Privaatsuspoliitikas käsitleme selliseid andmeid kui isikustamata andmed.

Sinu andmete kasutamine, säilitamine ja kustutamine

Isikuandmeid kasutame Sinu hooldustöö kohta sulle teavituste saatmiseks, Sinuga kontakteerumiseks seoses Sinu tellimuse või päringuga ning tooteuudistest ja kampaaniatest teavitamiseks. E-kirjaga edastame muuhulgas ka pakkumisi, mis ei ole edastatud üheski teises vormis ja on kättesaadavad vaid sel viisil. Kui Sa ei soovi olla meie uudiskirja loendis, et olla kursis tooteuudiste või pakkumistega, võid sellest igal ajal loobuda, ning ennast adressaatide hulgast eemaldada. Vajadusel kasutame andmeid ka Sulle erakordsete teadete saatmiseks seoses tootja poolt väljastatud ohutustegurite või tagasikutsumisprogrammidega. Kogutud isikuandmeid kasutame ka Sulle kauba kohaletoimetamiseks ja Sinu ees võetud kohustuste täitmiseks.
Nõustudes Valge Klaar privaatsuspoliitika tingimustega annad meile nõusoleku töödelda Sinu andmeid. Selle nõusoleku saad alati tagasi võtta kirjalikus vormis avalduse esitamisega elektroonilisel või füüsilisel kujul. Nõusolekust ei saa paraku loobuda tagasiulatuvalt.
Seoses Sinu hooldustööga töötleb Valge Klaar isikuandmeid ka läbi kolmanda osapoole poolt hallatud veebikeskkonna (hooldusbaasi), mille andmeid talletav server asub Euroopa Liidus. Kolmandaks osapooleks võib olla ka lepingupartner, kelle ülesandeks on finantsteenuse pakkumine või kauba transportimine kliendini. Isikuandmeid säilitab Valge Klaar kuni 5 aastat alates viimasest tellimusest või hooldustööst. Andmete hoiustamisel lähtume ka raamatupidamise seaduse nõuetest.

Kui soovid, et kustutaksime Sinu andmed meie infosüsteemist, võid esitada selleks avalduse kohapeal või kirjutada meile privacy@valgeklaar.ee
Koos andmete kustutamisega lõppevad ka kõik teile ette nähtud personaalsed soodustused.

Isikuandmete kaitse ja turvalisus

Valge Klaar kasutab kõiki abinõusid (sealhulgas tehnilised, füüsilised ja halduslikud) Sinu isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete töötlemiseks on olemas vaid selleks volitatud isikutel. Teeme kõik Sinu isikuandmete lekkimise vältimiseks, kuid kui arvad, et on oht, et Sinu andmed on lekkinud, teavita meid sellest koheselt, et saaksime aidata kahjusid hoida võimalikult madalal. Nõudmisel võime esitada Sinu andmeid Andmekaitse Inspektsioonile või teistele jõustruktuuridele. Kõik Valge Klaar veebilehel, e-poes ja hoolduse andmebaasis olevad andmed on krüpteeritud ning neid käsitletakse kui konfidentsiaalset teavet.

Privaatsuspoliitika tingimused

Valge Klaar jätab endale õiguse muuta privaatsuspoliitika tingimusi, teavitades sellest kliente. Lubame, et meie privaatsuspoliitika eesmärk on Sinu andmete kaitse ning me tagame alati selle turvalisuse, parimal võimalikul viisil. Me ei müü kliendiandmeid kunagi teistele osapooltele ning ei kasuta neid õelatel eesmärkidel. Kõiki Sinu andmeid või seda privaatsuspoliitikat puudutavates küsimustes palume pöörduda aadressil privacy@valgeklaar.ee

Kui tunned, et Sinu õigusi seoses isikuandmetega on rikutud, anna meile palun sellest teada, kuid vajadusel on Sul õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole. Andmekaitse Inspektsioon on riiklik asutus, kelle eesmärk on lahendada pöördumised seoses isikuandmete kaitsega või täiendava info saamiseks.

*Kliendiandmete vastutavaks töötlejaks on Klaar OÜ, kellele kuulub bränd Valge Klaar.